VES

: 1
    VES electric HL-640C
  4
  VES electric HL-640C
  SCHOTT CERAN
  10
  180, 1,8
  140, 1,2
  180, 1,8
  140, 1,2
  220-240V, 50/60Hz

  * 580*510
  ** 640*550*150