FUNAI

: 3
   Funai 22FEV7725/10

  Funai 22FEV7725/10

  -
  22" (56 )
  16:9
  1920x1080
  HD 1080p Full HD
  (LED)

  NICAM
  PAL, SECAM, NTSC
  DVB-T,DVB-T MPEG4
  DVB-C,DVB-C MPEG4
  DVB-S
  DVB-S2

  MP3, MPEG4, JPEG

   Funai 32FDB5555/10

  Funai 32FDB5555/10

  (LED )
  , " 32
  , 1366x768 (HD Ready)
  LCD
  100

   Funai 40FDI7555/10

  Funai 40FDI7555/10

  -
  40" (102 )
  16:9
  1920x1080
  HD 1080p Full HD
  (LED)

  NICAM
  PAL, SECAM, NTSC
  DVB-T,DVB-T MPEG4
  DVB-T2
  DVB-C,DVB-C MPEG4

  MP3, MPEG4, JPEG