HAIER

: 4
   Haier LE24B8000T

  Haier LE24B8000T

  -
  24" (61 )
  16:9
  (LED)

  NICAM
  PAL, SECAM, NTSC
  DVB-T,DVB-T MPEG4
  DVB-T2
  DVB-C,DVB-C MPEG4

  MP3, WMA, MPEG4, JPEG

   Haier LE32K5000T

  Haier LE32K5000T

  -
  32" (81 )
  16:9
  (LED)

  NICAM
  PAL, SECAM, NTSC
  DVB-T,DVB-T MPEG4
  DVB-T2
  DVB-C,DVB-C MPEG4

  MP3, WMA, MPEG4, JPEG

   Haier LE32B8000T

  Haier LE32B8000T

  -
  32" (81 )
  16:9
  (LED)


  : WMA,MPEG4,MP3,JPEG

   Haier LE40K5000TF

  Haier LE40K5000TF

  -
  40" (102 )
  16:9
  (LED)

  NICAM
  PAL, SECAM, NTSC
  DVB-T,DVB-T MPEG4
  DVB-T2
  DVB-C,DVB-C MPEG4

  MP3, WMA, MPEG4, JPEG