TELEFUNKEN

: 11
   TELEFUNKEN TF-LED24S27T2

  TELEFUNKEN TF-LED24S27T2

  -
  23.6" (60 )
  16:9
  (LED)

  NICAM
  PAL, SECAM, NTSC
  DVB-T,DVB-T MPEG4
  DVB-T2
  DVB-C,DVB-C MPEG4
  DVB-S
  DVB-S2

  MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG

   TELEFUNKEN TF-LED28S16T2

  TELEFUNKEN TF-LED28S16T2

  -
  27.5" (70 )
  16:9
  (LED)

  NICAM
  PAL, SECAM, NTSC
  DVB-T,DVB-T MPEG4
  DVB-T2
  DVB-C,DVB-C MPEG4

  MP3, MPEG4, Xvid, MKV

   Telefunken TF-LED28S19

  Telefunken TF-LED28S19

  -
  27.5" (70 )
  16:9
  (LED)

  NICAM
  PAL, SECAM, NTSC

  MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG

   Telefunken TF-LED32S2

  Telefunken TF-LED32S2

  -
  31.5" (80 )
  16:9
  (LED) , Edge LED

  NICAM
  PAL, SECAM, NTSC

  MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG

   Telefunken TF-LED32S16T2
  Telefunken TF-LED32S16T2

  : -
  : 31.5" (80 )
  : 16:9
  (LED)

  NICAM
  : PAL, SECAM, NTSC
  DVB-T: DVB-T MPEG4
  DVB-T2
  DVB-C: DVB-C MPEG4
  : 1500

  : MP3, MPEG4, Xvid, MKV

  :

   Telefunken TF-LED32S19

  Telefunken TF-LED32S19

  -
  31.5" (80 )
  16:9
  (LED)

  NICAM
  PAL, SECAM, NTSC

  MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG

   TELEFUNKEN TF-LED32S21T2

  TELEFUNKEN TF-LED32S21T2

  -
  31.5" (80 )
  16:9
  (LED)

  NICAM
  PAL, SECAM, NTSC
  DVB-T,DVB-T MPEG4
  DVB-T2
  DVB-C,DVB-C MPEG4
  DVB-S
  DVB-S2

  MP3, MPEG4, JPEG

   Telefunken TF-LED32S27T2

  Telefunken TF-LED32S27T2

  -
  31.5" (80 )
  16:9
  (LED)

  NICAM
  PAL, SECAM, NTSC
  DVB-T,DVB-T MPEG4
  DVB-T2
  DVB-C,DVB-C MPEG4
  DVB-S

  MP3, WMA, MPEG4, Xvid, MKV, JPEG

   Telefunken TF-LED39S35T2

  Telefunken TF-LED39S35T2

  -
  39" (99 )
  16:9
  (LED) , Edge LED

  NICAM
  PAL, SECAM, NTSC
  DVB-T,DVB-T MPEG4
  DVB-T2
  DVB-C,DVB-C MPEG4

  MP3, WMA, MPEG4, Xvid, MKV, JPEG

   TELEFUNKEN TF-LED43S36T2

  TELEFUNKEN TF-LED43S36T2

  -
  43" (109 )
  16:9
  (LED)

  NICAM
  PAL, SECAM, NTSC
  DVB-T,DVB-T MPEG4
  DVB-T2
  DVB-C,DVB-C MPEG4

  MP3, WMA, MPEG4, Xvid, MKV, JPEG

   Telefunken TF-LED50S13T2

  Telefunken TF-LED50S13T2

  -
  50" (127 )
  16:9
  (LED)

  NICAM
  PAL, SECAM, NTSC
  DVB-T,DVB-T MPEG4
  DVB-T2
  DVB-C,DVB-C MPEG4
  DVB-S
  DVB-S2

  MP3, WMA, MPEG4, Xvid, MKV, JPEG