PANASONIC

: 10
   Panasonic TX-32DR300ZZ

  Panasonic TX-32DR300ZZ

  -
  32" (81 )

  NICAM
  DVB-T,DVB-T MPEG4
  DVB-T2
  DVB-C,DVB-C MPEG4

  MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG

   Panasonic TX-40DXR600

  Panasonic TX-40DXR600

  -
  40" (102 )
  16:9
  (LED) , Direct LED

  NICAM
  DVB-T,DVB-T MPEG4
  DVB-T2
  DVB-C,DVB-C MPEG4

  MP3, WMA, MPEG4, JPEG

   Panasonic TX-43DR300ZZ

  Panasonic TX-43DR300ZZ

  -
  43" (109 )
  16:9
  (LED)

  NICAM
  DVB-T,DVB-T MPEG4
  DVB-T2
  DVB-C,DVB-C MPEG4

  MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG

   Panasonic TX-49DSR500

  Panasonic TX-49DSR500

  -
  49" (124 )
  16:9
  (LED)

  NICAM
  PAL, SECAM, NTSC
  DVB-T,DVB-T MPEG4
  DVB-T2
  DVB-C,DVB-C MPEG4

  MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG

   Panasonic TX-49DXR600

  Panasonic TX-49DXR600

  -
  49" (124 )
  16:9
  (LED) , Direct LED

  NICAM
  DVB-T,DVB-T MPEG4
  DVB-T2
  DVB-C,VB-C MPEG4

  MP3, WMA, MPEG4, JPEG

   Panasonic TX-50DXR700

  Panasonic TX-50DXR700

  -
  50" (127 )
  16:9
  (LED)

  NICAM
  PAL, SECAM, NTSC
  DVB-T,DVB-T MPEG4
  DVB-T2
  DVB-C,DVB-C MPEG4
  DVB-S2

  MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG

   Panasonic TX-55DXR600

  Panasonic TX-55DXR600

  -
  55" (140 )
  16:9
  (LED) , Direct LED

  NICAM
  DVB-T,DVB-T MPEG4
  DVB-T2
  DVB-C,DVB-C MPEG4

  MP3, WMA, MPEG4, JPEG

   Panasonic TX-58DXR700

  Panasonic TX-58DXR700

  -
  58" (147 )
  16:9
  (LED)

  NICAM
  PAL, SECAM, NTSC
  DVB-T,DVB-T MPEG4
  DVB-T2
  DVB-C,DVB-C MPEG4
  DVB-S2

  MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG

   Panasonic TX-58DXR800

  Panasonic TX-58DXR800

  -
  58" (147 )
  16:9

  (LED)

  NICAM
  DVB-T,DVB-T MPEG4
  DVB-T2
  DVB-C,DVB-C MPEG4
  DVB-S
  DVB-S2

  MP3, WMA, MPEG4, MKV, JPEG

   Panasonic TX-65DXR780

  Panasonic TX-65DXR780

  -
  65" (165 )
  16:9
  (LED)

  NICAM
  DVB-T,DVB-T MPEG4
  DVB-T2
  DVB-C,DVB-C MPEG4
  DVB-S2

  MP3, WMA, MPEG4, HEVC (H.265), MKV, JPEG