Panasonic ES-ED70-G520

0
172,00.

Panasonic ES-ED70-G520


2
,
, ,

30 , 1
48

Panasonic ES-ED70-G5202
,
, ,

30 , 1
48


, -
, ,
65
4 : , , ,

2
: , , 115191, . .., 11
:,
: , 220012, , . , 10, . 4123,
,  220036, . , -. , .8, 13 ., .2
. .